Rank Name Symbol Price Usd Price Btc Percent Change 1h Percent Change 24h Percent Change 7d Last Updated
231 MinexCoin MNX 4.2728804406 0.00063423 -0.4 -3.57 -15.69 Aug. 25, 2018, 5:24 a.m.
232 Burst BURST 0.0087279239 0.00000130 1.58 5.51 -1.68 Aug. 25, 2018, 5:24 a.m.
233 LoyalCoin LYL 0.0034950187 0.00000052 0.27 -10.47 -22.39 Aug. 25, 2018, 5:23 a.m.
234 Raiden Network Token RDN 0.3430343922 0.00005092 -0.05 4.62 -16.18 Aug. 25, 2018, 5:24 a.m.
235 Ruff RUFF 0.0183393444 0.00000272 -0.1 1.85 -14.31 Aug. 25, 2018, 5:23 a.m.
236 ION ION 0.7967114007 0.00011826 -0.19 -0.33 -9.44 Aug. 25, 2018, 5:24 a.m.
237 Namecoin NMC 1.1512088298 0.00017088 -0.08 -23.53 -21.22 Aug. 25, 2018, 5:24 a.m.
238 Einsteinium EMC2 0.0779459236 0.00001157 0.05 2.3 -12.88 Aug. 25, 2018, 5:24 a.m.
239 Neumark NEU 0.5850759773 0.00008684 0.02 1.44 16.95 Aug. 25, 2018, 5:24 a.m.
240 NavCoin NAV 0.2645999701 0.00003928 0.33 2.37 -4.14 Aug. 25, 2018, 5:24 a.m.