Rank Name Symbol Price Usd Price Btc Percent Change 1h Percent Change 24h Percent Change 7d Last Updated
1138 Rupee RUP 0.0187965223 0.00000279 0.12 -12.23 Aug. 25, 2018, 5:24 a.m.
1141 Kobocoin KOBO 0.0177697474 0.00000277 0.0 -2.8 Aug. 21, 2018, 1:46 p.m.
1146 FundYourselfNow FYN 0.4456421251 0.00006926 Aug. 23, 2018, 8:01 p.m.
1150 Mercury Protocol GMT 0.0022769459 0.00000036 Aug. 16, 2018, 6:13 a.m.
1152 Sexcoin SXC 0.0029806173 0.00000047 Aug. 16, 2018, 8:23 p.m.
1167 BTCtalkcoin TALK 0.0049180865 0.00000073 0.12 12.6 Aug. 25, 2018, 5:24 a.m.
1170 Zennies ZENI 0.00031936 0.00000005 -1.96 Aug. 19, 2018, 8:59 a.m.
1171 Synergy SNRG 0.0813842256 0.00001208 0.12 -6.98 Aug. 25, 2018, 5:24 a.m.
1175 FlutterCoin FLT 0.0007161479 0.00000011 -8.6 Aug. 24, 2018, 3:13 a.m.
1184 Earth Token EARTH 0.0014161886 0.00000021 0.18 12.58 Aug. 25, 2018, 5:23 a.m.