Rank Name Symbol Price Usd Price Btc Percent Change 1h Percent Change 24h Percent Change 7d Last Updated
1052 AsiaCoin AC 0.0016976162 0.00000026 0.22 -3.71 Aug. 24, 2018, 12:24 p.m.
1031 Asiadigicoin ADCN 0.0012126789 0.00000018 12.63 9.49 Aug. 25, 2018, 5:24 a.m.
171 Aston ATX 0.0314207455 0.00000466 0.11 5.38 -13.79 Aug. 25, 2018, 5:24 a.m.
1075 Astro ASTRO 0.4206712191 0.00006417 -27.46 -37.39 Aug. 24, 2018, 11:44 a.m.
1086 Atmos ATMOS 0.0120594175 0.00000179 4.2 19.42 22.28 Aug. 25, 2018, 5:24 a.m.
1294 Atomic Coin ATOM 0.0061307653 0.00000091 0.12 2.41 2.56 Aug. 25, 2018, 5:24 a.m.
802 Auctus AUC 0.0727632733 0.00001079 -1.93 -7.18 -0.37 Aug. 25, 2018, 5:23 a.m.
1103 AudioCoin ADC 0.0010167298 0.00000015 0.14 11.23 -2.84 Aug. 25, 2018, 5:24 a.m.
39 Augur REP 19.1491975329 0.00284235 0.41 0.74 -0.93 Aug. 25, 2018, 5:24 a.m.
98 Aurora AOA 0.0179929356 0.00000267 -0.43 -1.87 -21.57 Aug. 25, 2018, 5:23 a.m.