Rank Name Symbol Price Usd Price Btc Percent Change 1h Percent Change 24h Percent Change 7d Last Updated
1156 Dinastycoin DCY 0.0002027703 0.00000003 0.12 3.74 -22.65 Aug. 25, 2018, 5:24 a.m.
1233 LanaCoin LANA 0.0002048861 0.00000003 -23.88 -14.94 -37.24 Aug. 25, 2018, 5:24 a.m.
853 HiCoin XHI 0.0002073442 0.00000003 0.12 -25.53 -35.88 Aug. 25, 2018, 5:24 a.m.
1320 Safe Trade Coin XSTC 0.0002677827 0.00000004 2.76 2.53 Aug. 24, 2018, 11:15 p.m.
1187 MAZA MAZA 0.0002694842 0.00000004 0.12 3.41 -17.82 Aug. 25, 2018, 5:24 a.m.
1257 DaxxCoin DAXX 0.0002694842 0.00000004 0.12 1.96 37.58 Aug. 25, 2018, 5:24 a.m.
1406 ICOBID ICOB 0.0002694842 0.00000004 0.12 -31.35 Aug. 25, 2018, 5:24 a.m.
869 Sharechain SSS 0.0002971193 0.00000004 1.28 -17.7 -31.52 Aug. 25, 2018, 5:24 a.m.
1269 Cryptojacks CJ 0.000315858 0.00000005 0.12 -3.04 3.17 Aug. 25, 2018, 5:24 a.m.
1170 Zennies ZENI 0.00031936 0.00000005 -1.96 Aug. 19, 2018, 8:59 a.m.